Betaalopties

Disclaimer van Paraplubakken.nl

Paraplubakken.nl is onderdeel van Trendywebshops B.V., welke ingeschreven staat als onderneming bij de Kamer van Koophandel in Zwolle onder het nummer 53161262. Wanneer u een van de websites van Trendywebshops B.V. bekijkt en de daarop getoonde informatie gebruikt, stemt u in met de voorwaarden vermeld in deze disclaimer. Onder deze webwinkels vallen sowieso de volgende websites: (www.)trendywonen.com en (www.)paraplubakken.nl. Trendywebshops B.V.heeft te allen tijde het recht om, zonder enige aankondiging, de informatie op haar website(s) te wijzigen. Bij Trendywebshops B.V. wordt met zorg de website(s) geschreven en gevuld. Echter zal Trendywebshops B.V. nimmer instaan voor de juistheid, volledigheid en/of actualiteit van de teksten, prijzen, prijswijzigingen, afbeeldingen en overige inhoud van de website(s) en/of haar functioneren. Aansluitend op dit laatste punt, zal Trendywebshops B.V. dus niet aansprakelijk zijn voor schade welke ontstaat, dan wel dreigt te ontstaan door (in)correcte teksten, prijzen, prijswijzigingen, afbeeldingen en/of overige inhoud van de website(s) en/of haar functioneren. Het gebruik van alle informatie op de website(s) van Trendywebshops B.V. is voor eigen risico van de bezoeker, dan wel de gebruiker. De intellectuele eigendomsrechten van alle getoonde informatie en methodes op de website(s) van Trendywebshops B.V. liggen bij Trendywebshops B.V. . Het is de bezoeker en/of gebruiker van de website(s) van Trendywebshops B.V. niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Trendywebshops B.V. informatie te kopiëren, te verspreiden of te wijzigen op welke wijze dan ook.